ichiko funai
ichiko funai
ichiko funai
Costume provider
September 4, 2014
Aoyama enkei Theatre, Tokyo
dance project: OASIS
costume provider: Ichiko Funai
ichiko funai
ichiko funai
ichiko funai
Facebook
Twitter
Instagram
Tumblr
You Tube
Portfolio