ichiko funai
fashion sketches
fashion sketches
fashion sketches
Costume provider
June 7-11, 2012
theater green Ikebukuro, Tokyo
Religion troupe Pyaaa!! "lovvvvvvvv∞vvvvvvvve"
costume provider: Ichiko Funai
Facebook
Twitter
Instagram
Tumblr
You Tube
Portfolio